Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren.

Wintervuur Afbeelding

Wintervuur-nieuws & programmaboekje

Kom je graag als eerste te weten waar de Wintervuur-karavaan bij een volgende editie zal neerstrijken? Ben je graag meteen op de hoogte van het programma? En sta je het liefst in polepositie als de ticketverkoop start? Laat dan hier je gegevens achter en wij zorgen ervoor! 

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré (informatieveiligheid@stad.antwerpen.be). Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor nieuws en updates rond Wintervuur. Voor deze verwerking hebt u uw toestemming gegeven. U kan te allen tijde deze toestemming intrekken.

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebt u een recht van mededeling of verbetering van uw gegevens. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met volgende dienst: info@wintervuur.be. Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de privacycommissie indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.