Wij gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren.

Wintervuur Afbeelding

Festivalreglement

Wie Wintervuur bezoekt, verklaart zich akkoord met onderstaande regels

 1. Het meebrengen van eigen dranken is niet toegestaan.
 2. Wapenbezit is verboden. Ook gevaarlijke voorwerpen worden niet getolereerd.
 3. Je hond is toegelaten op het Wintervuurplein indien aan de leiband en mits deze geen gevaar betekent voor andere bezoekers. Honden mogen nergens binnen gaan (tenzij in de Barn en dat voor 19u). Andere meegebrachte dieren zijn niet toegelaten op het festivalterrein.
 4. Flyeren of sampling van producten is niet toegestaan, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren. Wildplakken is niet toegestaan.
 5. Roken binnen is nergens toegestaan.
 6. Het gebruik van illegale genotsmiddelen is verboden. Dronkenschap en/of het storend onder invloed zijn, wordt niet geaccepteerd.
 7. Agressief of storend gedrag wordt niet getolereerd.
 8. Er mag geen handel gedreven worden, tenzij men hiervoor een schriftelijk akkoord heeft met vzw Antwerpen Kunstenstad.
 9. Professionele opnames van beeld en/of geluid zijn enkel toegestaan mits persaccreditatie vooraf.
 10. Wie bovenstaande regels niet naleeft, kan de toegang tot het festival ontzegd worden, verwijderd worden of riskeert gerechtelijke vervolging in geval van misdrijven.
 11. Als bezoeker word je gefilmd door bewakingscamera’s, dit met het oog op jouw en anderen hun veiligheid. Ook bestaat de mogelijkheid dat je gefilmd of gefotografeerd wordt, voor promotionele doeleinden en/of publicatie op sociale media. Ga je hier niet mee akkoord, spreek dan even de fotograaf of cameraman of -vrouw aan.
 12. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal.